Ido@atias-lawoffice.com
האומן 10, חדרה

עקבו אחרי:

ביתתחום התמחותעיכוב הליכים כנגד חייבים - עידו אטיאס

לזכות הנושים עומדים מספר סעדים על מנת להפעיל לחץ על החייבים, כדי שאלו בתורם ישלמו את החוב במהירות האפשרית. סעדים אלו כוללים הטלת הגבלות, עיקולים וסנקציות שונות, כגון הגבלה / עיקול של חשבון בנק, משכורות, רישיון נהיגה, נכסי מקרקעין, רכוש / מיטלטלין ועוד.

עיכוב הליכים ניתן לביצוע רק מרגע הצהרת החייב על פשיטת רגל / חדלות פירעון. החוק מגן עליו עד כמה שניתן, וזאת כדי שיוכל להתפנות להסדרת חובותיו בצורה רגועה ואפקטיבית עבור כל הצדדים הנוגעים בדבר. עם זאת יש לזכור שעיכוב ההליכים אינו מתרחש בצורה אוטומטית לאחר הכרזה על חדלות פירעון, ויש לפנות לגורמים הרלוונטיים כדי לעשות זאת בצורה מסודרת.

מרגע שנקבע כי החייב אכן נמצא במצב של חדלות פירעון, מוקפאים כל ההליכים המשפטיים נגדו ומתחיל תהליך של הסדרת החוב: נקבע גובה התשלומים החודשיים לנושה/ים, סדר הנושים בקבלת הכספים וכן הלאה. בהנחה שהחייב סיים לשלם את חובותיו לפי ההסדר, תוך 3 עד 4 שנים – יסתיימו ההליכים נגדו. בהנחה שגם לאחר תקופה זו נשארו לו חובות, הוא ככל הנראה יקבל צו הפטר הפוטר אותו משארית החוב (והנושה ייאלץ להסכים לסכום החלקי שאותו קיבל עד כה תחת ההסדר).

חשיבות הסיוע של עורך דין מומחה בעיכוב הליכי חדלות פירעון

במהלך כל התקופה האמורה, מעוכבים כל ההליכים המשפטיים נגד החייב – וזאת כדי לאפשר לו לעמוד בהסדר החובות שנקבע עבורו. על מנת לאפשר את עיכוב ההליכים בצורה המהירה והיעילה ביותר, מומלץ עד חובה לקבל ליווי משפטי צמוד כבר מתחילת התהליך. עו"ד מומחה בתחום יסייע להגיש את כל המסמכים הדרושים ואף להגיע לדיונים ולחקירות כלכליות אם יידרש, כדי להוכיח שאכן החייב נמצא במצב של חדלות פירעון, הדורש הקפאת הליכים כאלה ואחרים.

עיכוב הליכים הוא חלק מגיבוש הסדר החוב, והוא יאושר בתנאי שאין חשש לכך שהעיכוב יפגע בחייב ובנושים. משרד עורכי דין עידו אטיאס בחדרה סייע למאות לקוחות לעכב הליכים, הגבלות וסנקציות – כדי שיוכלו לשלם את חובותיהם ולחזור לחיים תקינים.

אל תישארו לבד עם החוב – פנו אלינו עוד היום לעיכוב הליכים מקצועי ואפקטיבי.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2021 כל הזכויות שמורות לעידו אטיאס משרד עורכי דין

webdevoribsnאורי בן-סימון - מומחה וורדפרס ומפתח full stack מנוסה