Ido@atias-lawoffice.com
האומן 10, חדרה

עקבו אחרי:

ביתתחום התמחותליווי חברות ועובדים בהליכי חדלות פירעון - עידו אטיאס

חברה בעירבון מוגבל היא ישות משפטית נפרדת, בהשוואה לעוסק מורשה או פטור. בשל כך, כל הליך של חדלות פירעון בחברות נעשה בדרך כלל בנפרד מההנהלה והעובדים, המוגנים בחסות החוק מכל תביעה אפשרית.

עם זאת, כאשר חברה בע"מ מגיעה למצב של חדלות פירעון – הן העובדים והן המנהלים נמצאים במצב של אי ודאות. לשני צדדים אלו דרוש ייעוץ משפטי מקיף בהתאם למצבם – הן ייצוג האינטרסים של העובדים בזמן שהחברה עלולה להגיע למצב של חדלות פירעון, והן ייצוג של נושאי משרה בכירים וייעוץ בכל הנוגע לשאלה כיצד להתקדם בתהליך פשיטת הרגל. כמו כן, גם נושאי משרה בכירים עלולים לגלות לעיתים שהם חשופים לתביעות אישיות – דבר המחייב טיפול משפטי מעמיק.

ייצוג עובדים בחברה שהגיעה לחדלות פירעון

כאשר העובדים מתמודדים עם העובדה שהחברה בה הם מועסקים עומדת בפני צרות כלכליות, הדבר הראשון שעומד לנגד עיניהם הוא שהכספים המיועדים להם ישולמו במלואם ובהקדם. במקביל, גם הנושים מנסים לקבל את חלקם ובשל כך עלולות להתפתח תסבוכות משפטיות רבות.

סדר הנושים בחברה שהגיעה לחדלות פירעון:

1. נושים מובטחים – שעבוד ספציפי על ידי בנקים, חברות ביטוח ועוד.
2. נושים בדין קדימה – עובדי החברה.
3. נושים בעלי שעבוד צף – שעבוד לא ספציפי.
4. נושים רגילים.
5. בעלי החברה.

העובדים נמצאים בדרגת חשיבות שנייה בעת פשיטת רגל, והם יכולים להבטיח חלק מזכויותיהם גם באמצעות ביטוח לאומי (משכורת, ימי חופשה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים וכן תוספות אחרות לפי חוק). כל סכום אחר לטובת העובדים יינתן בהתאם לדין נושה רגיל ולא נושה בדין קדימה. כאן המקום לציין שעובדים מאוגדים הם בדרך כלל בעלי כוח רב יותר מאשר עובדים שאינם מאוגדים.

ייצוג בכירים ומנהלים בחברה שהגיעה לחדלות פירעון

מצבם של בעלי תפקידים בכירים בחברה, כגון מנהלים ודירקטורים, עשוי להיות שונה ממצבם של עובדים רגילים – בהקשר לחדלות פירעון. אומנם כל עובדי החברה ומנהליה מוגנים מבחינה משפטית, מעצם היות החברה בעירבון מוגבל; אולם יש מצבים מיוחדים בהם גם נושאי משרה בכירה עלולים להיתבע באופן אישי במצבי פשיטת רגל.

בשל כל הסעיפים שנזכרו כאן – ובעיקר בשל אלו שלא נזכרו – בכל מצב של הגעה לחדלות פירעון בחברה, חובה לקבל ליווי משפטי מקצועי. משרד עו"ד עידו אטיאס בחדרה מייצג בעלי תפקידים בכירים בחברות הנמצאות בהליכי חדלות פירעון, ומבטיח כי זכויותיהם ימומשו עד תום.

פנו אלינו לקבלת ייעוץ משפטי!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2021 כל הזכויות שמורות לעידו אטיאס משרד עורכי דין

webdevoribsnאורי בן-סימון - מומחה וורדפרס ומפתח full stack מנוסה