Ido@atias-lawoffice.com
האומן 10, חדרה

עקבו אחרי:

ביתתחום התמחותפירוק חברה מרצון – חיסול חברה - עידו אטיאס

הבייבי שלכם לא עומדת בחובות ובתשלומים? הגעתם למצב בעייתי?
עד כמה שזה קשה, לפעמים מגיע הזמן שבו צריך להודות באמת ולפרק את החברה מרצון.

חברה או תאגיד בעירבון מוגבל הם ישות משפטית נפרדת הרשומה ברשם החברות, שעליה מוטלות חובות נוספות מעבר לקיימות בעסקים "רגילים" כגון עוסק מורשה או פטור. כל עוד מתקיימת החברה ומצליחה לשמר את חובותיה לרשם החברות, הרי שאין כל בעיה.

לעיתים החברה עלולה להגיע למצב בו היא אינה מתפקדת משלל סיבות, ואף מגיעה למצב של חדלות פירעון או חוסר פעילות בכלל. למרות זאת, כל עוד החברה לא פורקה – תידרשו להמשיך לשלם עליה את אגרת רשם החברות וכן להגיש את הדוח השנתי.

מה ההבדל בין פירוק חברה מרצון לפירוק חברה שלא ברצון?

פירוק חברה מרצון מגיע מתוך הכרת כל הגורמים הרלוונטיים, בעובדות שבעטיין החברה סיימה את דרכה (לדוגמה – סכסוך בלתי פתיר בין השותפים). לעומת זאת, יש גם מצבים בהם מתבצע פירוק חברה שלא מרצון, בעיקר כאשר מדובר על מצבי חדלות פירעון.

שלבים בתהליך של פירוק חברה מרצון

תהליך פירוק חברה מתחיל בהנפקת צו פירוק ומסתיים בהוצאת צו חיסול חברה. בין שני הצווים יכולות לחלוף גם כמה שנים, עד לסיום התהליך במלואו. כמה מהשלבים העיקריים הכלולים בתהליך הפירוק:

  • הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות, זאת על ידי הדירקטורים בחברה. תצהיר זה מוכיח שהחברה יכולה לשלם את חובותיה.
  • שליחת הודעה לבעלי המניות אודות כינוס אסיפה, בה יעלה לדיון נושא הפירוק מרצון של החברה. לאחר הסכמה לפירוק, תמנה האסיפה נאמן שיהיה אחראי לתהליך הפירוק. יש להודיע על מינוי הנאמן לרשם החברות.
  • מרגע שהתקבלה בקשת החברה לפירוק מרצון ולמינוי נאמן, רשם החברות ישנה את סטטוס החברה מ"פעיל" ל"פירוק מרצון". כמו כן ההכרזה על הפירוק מתפרסמת בילקוט פרסומים המכונה "רשומות" של מדינת ישראל, העוסק בחקיקה.
  • לאחר שהנאמן / מפרק מטפל בכל חובות החברה ומגיש את דוחותיו לאסיפה, האסיפה מתכנסת פעם אחרונה ושולחת את פרוטוקול הדיון ואת ממצאי הנאמן לרשם החברות.
  • לאחר שהתקבלו כל המסמכים ברשם החברות, כולל אישור האסיפה לפירוק, משתנה סטטוס החברה למפורקת / מחוסלת.

כדאי לדעת – ייתכן שהחברה העומדת בפני פירוק זכאית לפטור מאגרות ומתשלומים מסוימים. מומלץ מאוד לברר את הנושא כדי לחסוך זמן ועלויות נוספות.

חשיבותו של עורך דין מומחה לפירוק חברות

כדי לפרק / לחסל חברה מרצון יש להכיר את כל השלבים הנחוצים בתהליך. פספוס של שלב אחד או יותר, או לחילופין חוסר במסמכים או בהוכחות הדרושות – עלולים לא רק לעכב את תהליך הפירוק, אלא גם לגרום לכך שתיאלצו לחזור שוב ושוב על אותם שלבים כדי להבטיח את תקינותם.

למשרד עורכי דין עידו אטיאס בחדרה יש ניסיון רב בפירוק חברות מרצון. אנו מבינים את הדקויות של התהליך הדרוש לחיסול חברה, ויכולים אף לסייע בזירוז הפרוצדורות השונות בהתאם לנסיבות. לקבלת ייעוץ פנו אלינו עוד היום.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2021 כל הזכויות שמורות לעידו אטיאס משרד עורכי דין

webdevoribsnאורי בן-סימון - מומחה וורדפרס ומפתח full stack מנוסה